Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach

2022-01-13 00:32
Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach

Mieszkańcy Kozik doczekali się modernizacji drogi powiatowej łączącej Koziki z drogą wojewódzką Nr 677. Mimo, iż droga została wykonana po koniec 2021 roku to jej oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu 12 stycznia br.

Na zaproszenie Starosty Łomżyńskiego – Lecha Szabłowskiego i Wójta Gminy Śniadowo – Rafała Pstrągowskiego w uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Pan Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, a także radni gminy Śniadowo z Przewodniczącym Grzegorzem Podgórskim na czele, sołtys miejscowości Koziki – Adam Piórkowski oraz osoby związane z inwestorem, wykonawcą i nadzorem inwestycyjnym.

Historię budowy drogi sprzed 24 lat oraz jej modernizację w roku ubiegłym przedstawił Starosta – Lech Szabłowski wyrażając satysfakcję i zadowolenie z jej realizacji. Droga o dł. 1 km została wykonana za kwotę 1 mln 311 tys. zł w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Gmina Śniadowo partycypowała w kosztach tej inwestycji w kwocie 330 tys. zł.

Wójt – Rafał Pstrągowski, dziękując Panu Wojewodzie za dotację na realizację tej drogi i Panu Staroście za jej wykonanie podkreślił, że Gmina Śniadowo wraz z Powiatem Łomżyńskim realizuje i będzie realizować kolejne wspólne inwestycje drogowe aby wpływać na rozwój gminy polepszając komfort podróżowania i standard życia mieszkańców gminy.

Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski pogratulował wykonania drogi wyrażając nadzieję, że przekazana dotacja rządowa przyczyniła się do jej zrealizowania.

Wicemarszałek – Marek Olbryś uczestniczący w otwarciu również pogratulował Powiatowi Łomżyńskiemu i Gminie Śniadowo za inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa na drogach podkreślając jednocześnie, że samorząd województwa podlaskiego również dba o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu zapowiadając jeszcze w tym roku modernizację drogi wojewódzkiej nr 677 z Konarzyc do Śniadowa. Marek Olbryś wspomniał także o planowanej rewitalizacji linii kolejowej na trasie Łomża- Śniadowo- Białystok.

Poświęcenia drogi dokonał Ks. Tomasz Kurek – Wikariusz Parafii pw. WNMP w Śniadowie, zaś oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście.

  • Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Kozikach