Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

2022-01-18 09:20
Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Tegoroczne obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego były okazją do poświęcenia odnowionego pomnika żołnierzy bohaterów spoczywających w mogile na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Pomnik powstańców został odnowiony z inicjatywy Wójta – Rafała Pstrągowskiego po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oficjalne poświęcenia pomnika zostało poprzedzone uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy, którzy polegli w Powstaniu Styczniowym, walcząc o niepodległą Polskę. Mszę Świętą poprzedził wykład okolicznościowy doktora Zbigniewa Morawskiego, współtwórcy monografii „Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie”. Historyk przybliżył zgromadzonym historię wybuchu i przebieg powstania. Z okazji kolejnej rocznicy dr Zbigniew Morawski wydał publikację „Powstanie styczniowe 1863 jako pokłosie wcześniejszych prób naprawy Rzeczypospolitej i walk o niepodległość”.

Po zakończeniu mszy uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie przedstawili program słowno-muzyczny będący wyrazem patriotycznej postawy bohaterów Powstania Styczniowego.

Po uroczystościach kościelnych uczestniczący w obchodach udali się na cmentarz parafialny. Barwny korowód poprowadziła Grupa Chorągwiarska z Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie prezentując żywy pokaz żonglerki chorągwiami.

Przed pomnikiem bohaterów powstania głos zabrał gospodarz uroczystości Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski, który powitał gorąco zaproszonych gości, w szczególności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Nauki – Dariusza Piontkowskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Marka Komorowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego – Marka Olbrysia, Starostę Łomżyńskiego – Lecha Szabłowskiego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Piotra Modzelewskiego, radnych gminy na czele z Przewodniczącym – Grzegorzem Podgórskim oraz wszystkich uczestników uroczystości. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy nawiązał do trudnych dziejów naszego kraju w szczególnie w okresie braku państwowości. Powstanie Styczniowe było w tamtym okresie kolejną próbą walki o odzyskanie niepodległości.

Wiceminister – Dariusz Piontkowski oraz Senator – Marek Komorowski nawiązali do bohaterskiej postawy żołnierzy polskich, którzy pomimo znacznej przewagi liczebnej carskiego okupanta dzielnie walczyli o wolną Polskę. Ten ostatni zryw powstańczy w XIX wieku miał duże znaczenie podczas negocjacji pokojowych i ostatecznym odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Po oficjalnych przemówieniach  Ks. Tomasz Wilga – Proboszcz Parafii w Śniadowie dokonał poświęcenia odnowionego pomnika, po czym poszczególne delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów oddając hołd bohaterom spoczywającym w mogile na cmentarzu w Śniadowie.

  • Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego