Informacja PKP S.A.

2022-02-11 15:12
o podniesieniu prędkości biegu pociągów

Zgodnie z poleceniem Biura Bezpieczeństwa Wydział Zarządzania Ryzykiem, ul. Targowa 74, Warszawa w ramach wdrożenia środków kontroli ryzyka, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach informuje, że podwyższono prędkość maksymalną biegu pociągów:

- z v=20km/h na v=40km/h na torze nr 1 liniii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża od km -0,221 do km 17,040 w związku z remontem toru wraz z robotami towarzyszącymi.