Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo

2022-03-21 09:29
Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo

W sobotę 19 marca br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie za rok 2021.

W zebraniu udział wzięli druhowie strażacy z jednostki OSP Śniadowo wraz z Wójtem Gminy - Rafałem Pstrągowskim na czele oraz zaproszeni goście: Adam Niebrzydowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Adam Kalinowski - Zastępca Komendanta PSP w Łomży, Lech Szabłowski - Starosta Łomżyński, Piotr Modzelewski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i Grzegorz Podgórski - Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo.

Przewodniczącym zebrania został druh Michał Modzelewski - Naczelnik OSP Śniadowo, który przedstawił sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 rok.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie za 2021 rok.

Ostatnim punktem zebrania były podziękowania złożone przez Zarząd Gminny OSP dla zaproszonych gości za efektywną współpracę, wsparcie finansowe oraz sprzętowe jednostek OSP na terenie Gminy Śniadowo.

  • Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie sprawozdawcze OSP Śniadowo