Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy

2022-03-28 12:11
Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy

Powiat Dingolfing-Landau oraz Gmina Marklkofen partnerskie samorządy Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Śniadowo zaangażowały się z pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających na naszym terenie.

W czwartek 24 marca br. TIR z darami przejechał do Gminy Śniadowo. Dwuosobowa delegacja zaprzyjaźnionych bawarskich samorządów z Burmistrzem Gminy Marklkofen  Peterem Eisgruber-Rauscherem za kierownicą, kilkudziesięciotonową ciężarówką przywiozła dary dla mieszkających na terenie Powiatu Łomżyńskiego uchodźców.

Dary zostały rozładowane przez strażaków ochotników ze Śniadowa, mieszkańców oraz zawodników klubu sportowego z Ratowa-Piotrowa do Świetlicy Wiejskiej w Ratowie-Piotrowie, gdzie mieści się Powiatowy Punkt Pomocy Ukrainie. Dary zostaną podzielone pomiędzy poszczególne gminy i skierowane do Ukraińców tam zamieszkujących.

W piatek 25 marca br. na zaproszenie Wójta – Rafała Pstrągowskiego doszło do spotkania delegacji niemieckiej z przedstawicielami uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Śniadowie. Wójt Gminy gorąco podziękował Burmistrzowi Gminy Marklkofen za transport z darami a przede wszystkim za gest solidarności i wsparcia dla narodu ukraińskiego w tych trudnych chwilach. Wójt – Rafał Pstrągowski przedstawił pomoc jaką kieruje samorząd gminy Śniadowo, mieszkańcy gminy a także rząd polski w postaci specjalnej ustawy umożliwiającej korzystanie przez mieszakńców Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br. ze świadczeń przysługujących obywatelom polskim.

Burmistrz Gminy Marklkofen – Peter Eisgruber-Rauscher podkreślił, że jest bardzo przejęty sytuacją w jakiej znalazł się naród ukraiński. Pomoc jaką chcieliby ofiarować była naturalnym odruchem serca od chwili kiedy dowiedzieli się, że na terenie m.in. Śniadowa przebywają uchodźcy z Ukrainy. Wyraził nadzieję o jak najszybszym zakończeniu działań wojennych i szczęśliwym powrocie uchodźców do własnych domów.

Za wsparcie i przwiezione dary dla przebywających na terenie Powiatu Łomżyńskiego obywateli Ukrainy podziękowała Pani Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński.

W spotkaniu uczestniczyły także dwie przedstawicielki uchodźców mieszkające w Śniadowie, które opowiedziały o trudnych chwilach jakich doświadczyły podczas bombardowania i ucieczki z ich rodzinnych miast. Podziękowały za opiekę i gościnność z jaką spotykają się podczas pobytu w Śniadowie.

Pani Dyrektor – Agnieszka Walczuk poinformowała, że dotychczas z edukacji szkolnej korzysta 10 dzieci z Ukrainy. Dzieci zostały bardzo dobrze przyjęte przez polskich rówieśników, szybko nawiązują kontakty i wykazują duże zainteresowanie nauką m.in. języka polskiego.

Wizyta w Szkole Podstawowej w Śniadowie była okazją do spotkania z dziećmi ukraińskimi, a także do zapoznania się z warunkami w zakresie edukacji szkolnej na terenie Gminy Śniadowo.

  • Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy Pomoc z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy