Usuwanie odpadów z folii rolniczych

2022-03-28 14:42
Usuwanie odpadów z folii rolniczych

Gmina Śniadowo informuje, że do 30 czerwca 2022 roku  realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, pakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Gmina Śniadowo dostała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 230 330,00 zł.

Przypominamy, że w 2021 roku Gmina Śniadowo zbierała deklaracje od osób zainteresowanych odbiorem ww. odpadu  pochodzącego z działalności rolniczej, w wyniku czego 208 osób złożyło taką deklarację.

Na podstawie złożonych deklaracji łącznie zadeklarowano odbiór 460,66 Mg odpadów.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Śniadowo, pod numerem telefonu 86 2241571.