Obchody Święta Pułkowego

2022-04-26 14:59
Obchody Święta Pułkowego

Gmina Śniadowo, corocznie w kwietniu, organizuje obchody Święta Pułkowego. W tym roku 27 kwietnia przypada 100. rocznica utworzenia 3 Pułku Strzelców Konnych oraz 30. rocznica nadania imienia 3-go Pułku Strzelców Konnych Szkole Podstawowej w Śniadowie.

Tegoroczne uroczystości tradycyjnie poprzedziła uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Tomasza Wilgę - proboszcza Parafii WNMP w Śniadowie w asyście kompanii reprezentacyjnej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Ks. Tomasz Wilga w homilii nawiązał do żołnierzy 3-go Pułku Strzelców Konnych, którzy podczas kampanii wrześniowej 1939 roku uczestniczyli w walkach na terenie Gminy Śniadowie i polegli w walce w miejscowości Truszki. Zwracając się do zgromadzonych w Kościele Parafialnym, ksiądz proboszcz mówił, „że wówczas  żołnierze śnili o wolnej Polsce, śnili, by Polska była dumna i niepodległa, tak dzisiaj młodzież walczy o wolną Polskę zdobywając wiedzę”. Nawiązał do młodzieży ukraińskiej, która ucząc się w szkole w Śniadowie, walczy o niepodległość własnej ojczyzny. Kończąc część liturgiczną uroczystości. ks. proboszcz zaapelował o pokój, nie tylko dla Polski, ale przede wszystkim dla Ukrainy.

Druga część uroczystości Święta Pułkowego odbyła się na cmentarzu parafialnym, gdzie w barwnym korowodzie, w asyście pocztów sztandarowych, zgromadzonych gości oraz młodzieży szkolnej poprowadziła: kompania reprezentacyjna Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, orkiestra dęta i grupa chorągwiarska Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie.

Gospodarz uroczystości, Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstragowski serdecznie przywitał gości, w szczególności: Lecha Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego, ppłk Wojciecha Łączyńskiego – Dowódcę Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, radnych Gminy Śniadowo z Przewodniczącym – Grzegorzem Podgórskim na czele, społeczność Szkoły Podstawowej z Panią Dyrektor Agnieszką Walczuk oraz przedstawiciela Szwadronu Toporzysko.

Wójt – Rafał Pstrągowski przypomniał historię tworzenia się Pułku 3-go Strzelców Konnych, którego jubileusz 100-lecia obchodzimy w tym roku. Nawiązał do 9 walecznych żołnierzy, którzy polegli w dniu 9 września 1939 r. w walce pod Truszkami i spoczywają w mogile na tutejszym cmentarzu parafialnym. Podziękował Dowódcy Batalionu Dowodzenia za kultywowanie pamięci i tradycji Pułku 3-go Strzelców Konnych oraz za czynny współudział w organizacji tej uroczystości.

Przemawiając do zgromadzonych, Starosta – Lech Szabłowski podziękował za zaproszenie na to szczególne wydarzenie w Powiecie Łomżyńskim. Pogratulował dyrekcji i młodzieży szkolnej za 30-letnie kultywowanie pamięci o zbiorowym patronie szkoły – 3 Pułku Strzelców Konnych. Starosta oddał hołd poległym żołnierzom.

Kolejną częścią uroczystości był apel poległych, który poprowadziła por. Małgorzata Misiukiewicz – oficer prasowy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Apel poległych zakończony został salwą honorową kompanii reprezentacyjnej Batalionu Dowodzenia.

Na zakończenie uroczystości Święta Pułkowego przed mogiłą poległych żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych delegacje Gminy Śniadowo, Powiatu Łomżyńskiego, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Szkoły Podstawowej w Śniadowie złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły symboliczne znicze.

Uroczystości zakończył hymn 3-go Pułku Strzelców Konnych.

  • Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego