Zostań żołnierzem - Mobilny Punkt Rekrutacyjny

2022-05-17 13:41
Zostań żołnierzem - Mobilny Punkt Rekrutacyjny

DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

− przejdzie przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany);

− będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

− na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

− będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

− będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny.

Lokalizacja mobilnego punktu rekrutacyjnego:
ul. Żydowska 10,
18-400 Łomża
Łomżyńskie Bulwary

Jednocześnie w ramach wydarzenia będą organizowane również:

  • zawody w obsłudze broni (składanie/rozkładanie na czas),
  • kamuflaż militarny dla najmłodszych,
  • mini zawody sportowe (max. ilość pompek w ciągu 1 min.) – nagrodą będzie przejażdżka quadem z żołnierzem TSW.