ZAPROSZENIE

2022-07-19 14:16
W związku z naborem do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz Terytorialnej służby wojskowej jest możliwość wstąpienia w jej szeregi.
Poniżej zamieszczamy kilka informacji dotyczących DZSW.
ZAPROSZENIE
  • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł,
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej,
  • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska,
  • czas odbywania DZSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.

Poniżej zamieszczamy kilka informacji dotyczących TSW:

  • połączenie pracy, szkoły ze służbą,
  • służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej – po 3 latach pełnienia służby,
  • czas odbywania TSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.

W dniu 28.07.2022 r. zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Ostrołęcka 13 w Śniadowie w celu uzyskania od przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży szczegółowych informacji na temat naboru i służby.

 

 mil2.jpg