Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo

2022-08-08 10:26
Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo

Trwa realizacja inwestycji drogowych na terenie Gminy Śniadowo. Oprócz zaawansowanych inwestycji w zakresie dróg powiatowych wykonywanych w chwili obecnej na terenie naszej gminy, oddany został do użytku pierwszy odcinek drogi grminnej zrealizowany w miejscowości Szczepankowo.

Gmina Śniadowo, w dniu 24 maja 2022 r. dokonała odbioru od Wykonawcy - Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. Sp.k. z Ostrołęki, przebudowanej drogi gminnej w m. Szczepankowo. Droga zlokalizowana została na działce nr 1644/1 na odcinku o długości 203,00 mb.

W ramach tej inwestycji wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o gr. 8,0 cm i szerokości jezdni 5,50 m z chodnikiem po jednej stronie jezdni z kostki betonowej kolorowej.

Całkowita wartość drogi gminnej wyniosła 242.149,08 zł.

  • Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo