Dożynki Gminne w Szczepankowie

2022-08-22 10:19
Dożynki Gminne w Szczepankowie

Piękna, upalna pogoda towarzyszyła tegorocznym Dożynkom Gminnym w Szczepankowie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez Księdza Dariusza Wiznera – Proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie, który wraz z Księdzem Tomaszem Wilgą – Proboszczem Parafii pw. WNMP w Śniadowie wprowadzili uroczyście do świątyni wieńce dożynkowe.

W tym roku bogate wieńce dożynkowe przygotowały: Sołectwo Stare Sierzputy, które reprezentowało Parafię Szczepankowo oraz Firma „AGRO-ROLNIK”, która reprezentowała Parafię Śniadowo.

Ksiądz Proboszcz Dariusz Wizner podczas homilii skierował podziękowania dla rolników za ich codzienną ciężką pracę. Głównym przesłaniem tegorocznych dożynek powinien być „szacunek do człowieka i szacunek do ziemi” – kontynuował swoją wypowiedź Ks. Proboszcz. Ks. Dariusz Wizner zaapelował do wszystkich mieszkańców wsi o wzajemne zaufanie, poszanowanie i życzliwość, które są szczególnie oczekiwane w tych trudnych czasach.

Podczas uroczystej mszy w imieniu Gminy Śniadowo, Wójt – Rafał Pstrągowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Grzegorz Podgórski złożyli dary dziękczynne w postaci chleba dożynkowego i kosza z artykułami z produkcji rolnej. Dary dziękczynne złożyły też: Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Szczepankowie oraz przedstawiciele sołectwa Stare Sierzputy i firmy „Agro-rolnik” ze Śniadowa.

Po zakończeniu mszy dożynkowej licznie zgromadzeni uczestnicy ceremonii w asyście Grupy Chorągwiarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie pod przewodnictwem Pani Dyrektor Gabrieli Piszczatowskiej udali się na plac parafialny na dalszą część uroczystości dożynkowych.

Otwierając oficjalne uroczystości dożynkowe gospodarz gminy – Wójt Rafał Pstrągowski przywitał gorąco wszystkich zgromadzonych, którzy tłumnie przybyli na tegoroczne dożynki w szczególności rolników, mieszkańców wsi obchodzących święto swojej ciężkiej pracy. Dożynki to święto rolnika, podczas którego wszyscy zgromadzeni dziękują Panu Bogu za plony – kontynuował Wójt.

Wójt Gminy bardzo serdecznie przywitał także zacnych gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejsze uroczystości. W tym roku do Szczepankowa przybyli: Pan Lech Antoni Kołakowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP, Pan Marek Komorowski – Senator RP, Pan Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP, Pan Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński, Pani Lidia Grzejka – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”, Pan Grzegorz Podgórski – Przewodniczący Rady wraz z radnymi Gminy Śniadowo.

Wójt – Rafał Pstrągowski podziękował również bardzo serdecznie przedstawicielom firm i instytucji, które zaszczyciły swoją obecnością prezentując swoje produkty i wykonywane zadania na rzecz społeczności lokalnej. Podczas dożynek zaprezentowały się m.in. firmy PPB „Prefbet” w Śniadowie, PHP „AGRO-ROLNIK” w Śniadowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łomży, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łomży, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży, Wojewódzkie Centrum Rekrutacji w Łomży, Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Szczepankowie, Koła Gospodyń Wiejskich w Kramkowie i Łęgu.

Do podziękowań złożonych rolnikom, mieszkańcom wsi przez Wójta – Rafała Pstrągowskiego przyłączyli się również goście: Wiceminister Lech Kołakowski, który zapewnił o wsparciu dla polskiego rolnictwa i poszanowaniu ciężkiej pracy rolników, Senator Marek Komorowski pogratulował podejmowanych inicjatyw służących rozwoju Parafii Szczepankowo a także całej gminy oraz życzył rolnikom udanych plonów, Poseł  Stefan Krajewski życzył udanego świętowania i Starosta Lech Szabłowski, który podziękował rolnikom za trud i pracę na rzecz rozwoju polskiej wsi.

Po oficjalnych przemówieniach Wójt – Rafał Pstrągowski, Przewodniczący – Grzegorz Podgórski oraz Księża Dariusz Wizner i Tomasz Wilga podzieli się chlebem dożynkowym ze wszystkimi zgromadzonymi gośćmi i mieszkańcami Gminy Śniadowo.

Tegorocznym dożynkom towarzyszyły atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, m.in. brawurowe występy Grupy Chorągwiarskiej, zabawy i animacje dla dzieci, takie jak: dmuchańce, malowanie twarzy, bańki mydlane, zagroda z alpakami, stoiska z lodami, watą cukrową i zabawkami.

Poczęstunek dla wszystkich gości zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” ze Szczepankowa, serwując pyszne swojskie wyroby.

Dożynki uatrakcyjnił występ Kapeli Kurpiowskiej, Zespołu Gitarowego Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie oraz koncert zespołu ACTIVE. Zabawę taneczną do późnego wieczora poprowadził zespól ANAGRAM.

Udaną imprezę dożynkową, pełną atrakcji i niespodzianek zakończył pokaz tańca z ogniem.

Dziękujemy wszystkim gościom, mieszkańcom oraz uczestnikom za udział i wspólną zabawę.

  • Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie Dożynki Gminne w Szczepankowie