Grafik autobusów szkolnych od 1 września 2022

2022-08-25 15:14
Grafik autobusów szkolnych od 1 września 2022
 
Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki
 
PRZYWOZY:
 
SP Szczepankowo
 
7:00 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Osobne – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 7:40
 
7:50 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Osobne – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 8:30
 
ODWOZY:
 
13:55  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) -Osobne - Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo– Szczepankowo
 
14:50  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) -Osobne – Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo - Szczepankowo
 

 
 
 
 
Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki
 
 
ZSP Śniadowo

 

PRZYWOZY:
 
I zmiana
 
6:40  – w miejscowości Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin -Stare Duchny Kol. – Grabowo –– Duchny Młode -  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin -Śniadowo–7:15
 
7:20w miejscowości Żebry – Żebry Kol. –Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo - Śniadowo 7:30
 
7:35 Chomentowo –  Wierzbowo – Dębowo Zalesie Poczynki  - Zalesie Wypychy –– Śniadowo 7:55
 
 II zmiana
Wyjazd ze Śniadowa-  8:20
Zalesie Wypychy  Zalesie Poczynki - Dębowo - Wierzbowo -Chomentowo -Śniadowo 8:45
 
Wyjazd ze Śniadowa-  8:50
 Śniadowo - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode –  Grabowo -Stare Duchny Kol. – Jastrząbka Młoda– Stara Jastrząbka -Strzeszewo–Śniadowo  9:30
 
 
ODWOZY:
 
12:45 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki - Śniadowo
 
13:40 – wyjazd ze Śniadowa - Stare Ratowo Świetlica - Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode -  Śniadowo
 
14:35 -wyjazd ze Śniadowa –Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki -Śniadowo
 
 15:25- wyjazd ze Śniadowa - Stare Ratowo Świetlica – Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki –Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode -Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki-Śniadowo
 
 

 

 

Autobus YUTONG ICe12 – Nr rej. BLM 44005 – Kierowca: Jan Kamienowski
 
 
ZSP Śniadowo
PRZYWOZY:
 
I zmiana
 
6:40  Jakać Młoda -Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode - Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa - Truszki - Śniadowo  7:15
  
7:20   Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki - Koziki–  Śniadowo -  Zagroby – Stare Konopki  -Konopki Młode- Śniadowo 7:55
 
II zmiana
 
Wyjazd ze Śniadowa – 8:20        
 
Śniadowo – Jakać Młoda – Jakać Dworna - Stara Jakać – Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki –Śniadowo  8:45
 
Wyjazd ze Śniadowa - 8:50
 
Śniadowo  - Stara Stacja - Stare Jemielite – Jemielite Wypychy -  Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki – Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode - Żebry  – Żebry Kolonia - Ratowo Piotrowo Kol.  - Ratowo Piotrowo–Śniadowo 9:40
 
ODWOZY:
 
12:45– wyjazd ze Śniadowa  - Stare Ratowo Świetlica -Mężenin – Olszewo – Stare Duchny– Duchny Młode – Grabowo– Stare Duchny Kol. – Brulin– Jastrząbka Młoda–– Stara Jastrząbka - Strzeszewo   – Śniadowo
 
13:40 - wyjazd ze Śniadowa – Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry  -Chomentowo – Wierzbowo – Dębowo – Zalesie Poczynki - Zalesie Wypychy – Śniadowo
 
14:35 -- wyjazd ze Śniadowa  – Brulin – Jastrząbka Młoda – Stara Jastrząbka -Strzeszewo  -Stare Duchny Kol. – Duchny Młode– Grabowo –  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin -Śniadowo
 
15:25  -wyjazd ze Śniadowa  – Zalesie Wypychy  -  Zalesie Poczynki- Dębowo -Wierzbowo -Chomentowo -Ratowo Piotrowo  - Ratowo Piotrowo Kol - Żebry Kol. - Żebry -Brulin – Jastrząbka Młoda – Stara Jastrząbka -Strzeszewo  -Stare Duchny Kol. – Duchny Młode– Grabowo –  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin