Zaprzysiężenie nowego Sołtysa

2022-09-21 14:33
Zaprzysiężenie nowego Sołtysa

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Śniadowo ślubowanie złożył nowy Sołtys miejscowości Jemielite Wypychy - Tomasz Bruliński.

Zaświadczenie o wyborze na funkcję sołtysa wręczył Przewodniczący Rady - Grzegorz Podgórski. Gratulacje z okazji wyboru złożył sołtysowi Rafał Pstrągowski - Wójt Gminy Śniadowo.

Wybory uzupełniające na wakującą funkcję sołtysa odbyły się w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie ze statutem Sołectwa nowowybrany sołtys składa ślubowanie na najbliższej sesji po przeprowadzonych wyborach.

  • Zaprzysiężenie nowego Sołtysa Zaprzysiężenie nowego Sołtysa Zaprzysiężenie nowego Sołtysa