Dodatki dla gospodarstw domowych

2022-09-22 09:53
Dodatki dla gospodarstw domowych

Gmina Śniadowo informuję, że w dniu 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z zapisami ustawy można składać wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych w zależności od źródła ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śniadowie.

1b_dodatki.jpg

W załączeniu można pobrać wzór wniosku określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

1c_dodatki.jpg