Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy

2022-09-29 14:05
Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy

W związku z przystąpieniem Gminy Śniadowo do opracowania Strategii Rozwoju  Gminy Śniadowo na lata 2022-2030 w dniu 29 września 2022 roku odbyło się  spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące opracowania diagnozy społecznej do Strategii oraz wysłuchania postulatów mieszkańców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedstawicieli grup zawodowych, rolników, przedsiębiorców oraz działaczy społecznych  w kwestii planów inwestycyjnych zakładanych w Strategii Rozwoju  Gminy Śniadowo na lata 2022-2030.

Podczas spotkania przedstawiciel firmy consultingowej opracowującej strategię przedstawił zebranym aktualną sytuację związaną z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ze względu na przedłużający sie proces zatwierdzania programów opracyjnych przez Komisję Europejską pierwsze konkursy dotyczące realizacji m.in. projektów infrastrukturalnych będą mogły być realizowane już w 2023 roku.

W trakcie konsultacji zebrani mogli się zapoznać z kierunkami działań inwestycyjnych zaproponowanych przez Gminę Śniadowo w latach 2023-2030, które w opinii konsultanta wpisują się w cele i działania przewidziane do finansowania w ramach funduszy europejskich. Opracowywana strategia rozwoju gminy będzie niezbednym elementem ubiegania się o wsparcie finansowe planowanych do realizacji projektów.

W dyskusji przewijała się troska o rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Śniadowo. Wszelkie zgłaszane postulaty w zakresie różnych obszarów wymagających wsparcia bądź realizacji konkretnych projektów będą ujęte w celach strategicznych i szczegółowych działaniach przygotowywanej Strategii Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030.

  • Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy