ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

2022-10-03 13:52
w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Załączniki

  1. Pobierz załącznik