Komputer dla Posterunku Policji w Śniadowie

2022-10-06 13:04
Komputer dla Posterunku Policji w Śniadowie

W dniu 6 października 2022 roku Wójt Gminy Śniadowo - Rafał Pstragowski przekazał sprzęt komputerowy dla Posterunku Policji w Śniadowie.

Komputer o wartości ok. 2000 zł został zakupiony ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Odbierając komputer Kierownik Posterunku - Grzegorz Podgórski podziękował Wójtowi za wsparcie oraz zapewnił, że sprzęt będzie wykorzystany w pracy pracowników Posterunku na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Śniadowo.

  • Komputer dla Posterunku Policji w Śniadowie