Plan Działania Priorytetowego Policji w Śniadowie

2022-10-06 13:27
Plan Działania Priorytetowego Policji w Śniadowie

Posterunek Policji w Śniadowie

 

i n f o r m u j e,

 

że w okresie od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku

realizowane będą zadania na terenie Gminy Śniadowo

w ramach Planu Działania Priorytetowego.

 

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa

oraz komfortu życia mieszkańców. 

Działania będą polegały na patrolach funkcjonariuszy Policji po terenie działania ze szczególną uwagą na psy biegające luzem. Chodzi tu o psy bezpańskie i te posiadające właściciela, który jednak nie wywiązuje się z obowiązku właściwego nadzoru nad zwierzęciem.

 

Posterunek Policji w Śniadowie

 

A P E L

Poicja apeluje o właściwy nadzór nad posiadanymi w swoich gospodarstwach psami, gdyż został wdrożony plan działania prioretetowego mający na celu ujawnianie i zlecanie odłowienia bezpańskich psów.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykorczeń: "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany".