Budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce

2022-11-24 08:23
Budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce

W dniu 23 listopada 2022 r. w Szczepankowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu do bloku gazowo-parowego elektrowni w Ostrołęce.

Budowa gazociągu jest konieczna do uruchomienia nowego stabilnego źródła energii – bloku gazowo-parowego o mocy ok. 750 MW. Instalacja będzie w stanie zasilić setki tysięcy gospodarstw domowych w energię elektryczną w północno-wschodniej części kraju.

Inwestorem powołanym przez Spółkę Energa SA do realizacji budowy nowego bloku parowo-gazowego wraz z przyłączem gazowym jest CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. Generalnym wykonawcą gazociągu jest polska spółka ROMGOS od lat zajmująca się kompleksową realizacją dużych inwestycji energetycznych i przemysłowych.

Gazociąg będzie przebiegał od stacji rozdzielczej w Starych Konopkach wybudowanej w ramach inwestycji Polska-Litwa poprzez nieruchomości zlokalizowane w obrębach: Uśnik, Uśnik Kolonia, Uśnik-Dwór, Wierzbowo i Stare Konopki. Gazociąg na terenie gminy Śniadowo będzie miał dł. 10,6 km i będzie przebiegał przez 152 działki.

Podczas spotkania przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy gazociągu zapoznali mieszkańców, przez których działki będzie przebiegać inwestycja z informacjami dotyczącymi m.in. harmonogramu prac budowlano-montażowych, zakresu robót a także kwestii odszkodowań.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca ma obowiązek opisać stan nieruchomości: przeprowadzić inwentaryzację rodzaju upraw, nasadzeń oraz innych elementów zagospodarowania terenu w obrębie pasa montażowego. O terminie przeprowadzenia takiej dokumentacji każdy właściciel zostanie indywidualnie powiadomiony. Protokół powinien zostać podpisany przez właściciela nieruchomości. Po zakończeniu prac montażowych protokół zostanie przekazany Wojewodzie i będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość przysługującego odszkodowania. Odszkodowanie będzie obejmowało:

  • rekompensatę za straty fizyczne, np. za utracone uprawy i brak możliwości prowadzenia upraw w pasie zajętym przez wykonawcę robót, za obniżenie plonowania po zakończonej inwestycji oraz zwrot płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych,
  • rekompensatę za szkody prawne, np. ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości, zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku posadowienia gazociągu, ograniczenia powstałe w wyniku oznakowania gazociągu.

Inwestycja będzie prowadzona w pasie montażowym o szer. 29 m, zaś w obszarze leśnym w pasie o szer. 19 m. Gazociąg będzie miał śr. 700 mm i będzie posadowiony na gł. 1,2 m (miejscowo 3-5 m). Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odbudowy wszystkich systemów melioracyjnych, które zostaną przerwane podczas realizacji inwestycji.

Inwestycja rozpocznie się w I kwartale 2023 roku od opisu stanu nieruchomości, zaś zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2023 roku. Zakończenie projektu i oddanie gazociągu do użytkowania przewidywane jest w I-II kwartale 2024 r.

  • Budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce Budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce Budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce