ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zakup zbędnych składników majątku

2022-11-24 10:45
ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zakup zbędnych składników majątku

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo zaprasza do złożenia ofert na zakup zbędnych składników majątku znajdujących się  w Śniadowie na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kościelnej 8B, tj.:

 

 1. Mechaniczna oczyszczalnia ścieków Huber - Rotamat Typ ro 5
 2. Kratownice podłogowe ocynkowane
 3. Pompy do ścieków komplet 4szt. (niesprawne)

 

Opis i zdjęcia sprzedawanych składników majątku stanową Załączniki 1,2 i 3 do niniejszego Zaproszenia.

Istnieje możliwość obejrzenia w/w przedmiotów od dnia 24.11.2022 r. do 02.12.2022r. w godzinach 8:00 -15:00


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Zapraszamy Państwa do składania ofert na zakup prezentowanych składników majątku w terminie do dnia 09.12.2022r. do godz 12:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach na adres:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

 

 • z dopiskiem na kopercie: „Oferta zakupu zbędnych składników majątku – Huber” dotyczy: Mechaniczna oczyszczalnia ścieków Huber - Rotamat Typ ro 5
 • z dopiskiem na kopercie: „Oferta zakupu zbędnych składników majątku – kratownice” -dotyczy: Kratownice podłogowe ocynkowane
 • z dopiskiem na kopercie: Oferta zakupu zbędnych składników majątku – Pompy”-dotyczy: Pompy do ścieków komplet 4szt. (niesprawne)

 

 1. Ofertę należy przygotować w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia
 2. Rozstrzygnięcie nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 09.12.2022r. o godz 12:00
 3. Oferent, który przedstawi najwyższą ofertę uzyska prawo do zakupu danego składnika, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie
 4. Wpłata za zakupiony przedmiot w terminie 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu ofert na wskazany numer rachunku bankowego, odbiór po wpłynięciu środków na konto.
 5. Jeden formularz ofertowy dotyczy jednego składnika (w przypadku chęci zakupu 3 składników należy wypełnić 3 formularze)
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert dotyczących poszczególnych składników majątku, jeśli zaproponowana cena będzie znacznie zaniżona w stosunku do założonej ceny minimalnej.