Komunikat o korzystaniu z kanalizacji

2016-04-14 16:17
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie przypomina użytkownikom sieci kanalizacyjnej o zakazie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych /dziecięce, kuchenne chusteczki nawilżające, żwir i piasek, tekstylia, włókna, ścinki skór  itp. /, które mogą spowodować zatrzymanie przepływu ścieków w kanalizacji, a także uszkodzenia pomp na przepompowniach.

Jest to przyczyną „ wybijania” ścieków i w konsekwencji zalewania ściekami posesji, piwnic i pomieszczeń. Największe nasilenie tego zjawiska dotyczy sieci kanalizacyjnej w Śniadowie, gdzie obserwuje się obecność odpadów tekstylnych niebiodegradowalnych /chusteczki nawilżające, ręczniki papierowe, ściereczki kuchenne itp /.

PAMIĘTAJ ! Właściwe użytkowanie sieci kanalizacyjnej zmniejsza koszty jej eksploatacji !
Odpady stałe wyrzucamy tylko do pojemników do tego przeznaczonych – koszy na śmieci !

Przypominamy, że w myśl zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie przestrzeganie tych zaleceń przez naszych odbiorców może spowodować zastosowanie sankcji określonych w ustawie, czyli grzywny w wysokości do 10 tys. złotych.