Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

2023-03-13 08:05
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

 zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej i satysfakcji z wykonywanych zadań.

Życzymy, aby Wasza praca społeczna spotkała się z akceptacją środowiska lokalnego, służyła kolejnym pokoleniom oraz była wzorem do naśladowania.

Składamy jednocześnie podziękowania za Wasz trud i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Dziękujemy za podejmowane inicjatywy, które przekładają się na rozwój Sołectwa oraz realizację potrzeb jego mieszkańców.

 

                                  Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy

                                           Grzegorz Podgórski                            Rafał Pstrągowski

 

Śniadowo, 11 marca 2023 roku