Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej

2023-04-03 10:09
Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej

Po wieloletnich staraniach, mieszkańcy wsi Jakać Borki i z przysiółka Jakać Borowa doczekali się drogi o nawierzchni utwardzonej, z której teraz bez żadnych utrudnień można będzie korzystać. Przebudowana droga usprawni życie mieszkańców, w tym również skróci się czas przejazdu autobusu szkolnego.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo.

Wartość umowna inwestycji 2 351 085,17 zł, w tym otrzymane dofinansowanie wysokości 2 233 530,91 zł. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 1878,00 m, szerokości jezdni 5,0 m i gr. masy asfaltowej 9,0 cm.

 Planowane zakończenie wszystkich prac drogowych objętych umową, do 22 maja 2023 r.

Wykonawcą robót jest firma  BIK-PREOJEKT Sp. z o.o. z Łomży.

Polski Ład.jpg

  • Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej Pierwsza w tym roku realizacja inwestycji drogowej