Środki finansowe dla Gminy Śniadowo

2023-05-09 08:10
Środki finansowe dla Gminy Śniadowo

W poniedziałek, 8 maja, wicemarszałkowie: Marek Olbryś, Sebastian Łukaszewicz, członek zarządu Marek Malinowski oraz samorządowcy z 65 gmin podpisali umowy na realizacje zadań w ramach szóstej edycji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Program „Kreatywna wieś” skierowany jest do samorządów województwa podlaskiego. Dotacje dostały gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł.

Celem programu jest zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych. Dzięki dotacjom powstaną miejsca do rekreacji, centra aktywności czy kluby kultury.

Przechwytywanie.JPG

W ramach tego programu Gmina Śniadowo otrzymała dofinansowanie  na zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo w wysokości 29.500 zł. Przedmiotową umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego w imieniu Gminy Śniadowo podpisał Wójt – Rafał Pstrągowski wraz z Panią Skarbnik – Ewą Szeląg.

„Program ten jest bardzo ważny, bo powstałe w jego ramach inwestycje przekładają się na poprawę życia naszych małych ojczyzn” – zaznaczył wicemarszałek Marek Olbryś.

„Przekazane pieniądze z pewnością pomogą lokalnym społecznościom. Mieszkańcy podlaskich wsi, którzy są bardzo aktywni, dzięki tym dotacjom będą mogli jeszcze prężniej rozwijać swoje społeczności” – powiedział Wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

111.jpg