Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

2023-05-31 11:58
Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w dniach 1.06-14.08.2023 r. przeprowadzone zostanie badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR). Jego wyniki stanowić będą jedno z podstawowych źródeł danych służących określeniu wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa. Badanie jest przeprowadzane obowiązkowo we wszystkich krajach UE.

Do użytkowników gospodarstw rolnych wylosowanych do badania wysłany został list Prezesa GUS, w którym zawarta jest informacja o terminie i sposobie realizacji badania. W województwie podlaskim jest ich 9,5 tys.

Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można je znaleźć w publikacjach lub w bazach i bankach danych statystycznych na stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. Publikacje są także dostępne w wydawnictwach papierowych w informatoriach statystycznych.

Więcej informacji o prowadzonych badaniach ankietowych znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

1_Gus_czerwiec_2023.jpg