Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie

2023-06-02 08:16
Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie

Rozwój infrastruktury drogowej był powodem wizyty Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka na terenie Gminy Śniadowo. Pobyt Ministra na terenie naszej gminy związany był z oficjalnym przekazaniem do użytku odcinka drogi powiatowej relacji Brulin - Strzeszewo.

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, na którego zaproszenie przyjechał do nas Minister Andrzej Adamczyk, podziękował Ministrowi, parlamentarzystom za ogromne wsparcie samorządów w realizację dróg powiatowych i gminnych. Realizacja drogi powiatowej była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 4,8 mln zł oraz wkładów własnych Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Śniadowo w kwocie 1,4 mln zł. Zmodernizowany został odcinek o dł. 4,5 km i szer. 6 m wraz z przebudową skrzyżowań, utwardzeniem poboczy, wykonaniem przejść dla pieszych i oznakowaniem. Droga powiatowa ma niezwykle istotne znaczenie w zakresie sieci drogowej, gdyż łączy drogę ekspresową S8 z drogą wojewódzką 677 i drogą ekspresową Via Baltica – stwierdził Starosta.

Minister – Andrzej Adamczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Zaznaczył, iż priorytetem rządu jest nie tylko realizacja autostrad i dróg ekspresowych,  ale przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową na szczeblu samorządowym. Budowa dróg samorządowych to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom małych miejscowości. Mieszkańcy na szczeblu lokalnym od lat czekali na poprawę życia i dzięki budowie m.in. dróg powiatowych i gminnych w ramach wsparcia rządowego mogą wreszcie czuć się bezpiecznie.

Minister pogratulował inwestorowi oraz wykonawcy za wzorcowe wykonanie drogi a parlamentarzystom za wspieranie programów rządowych w realizację inwestycji na szczeblu gminnym i powiatowym.

Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski w swojej wypowiedzi podziękował Panu Ministrowi oraz parlamentarzystom za uruchomienie programów rządowych, dzięki którym samorządy mogą na dużą skalę modernizować i przebudowywać drogi gminne i powiatowe. Dzięki dotacjom rządowym udało się w ostatnich latach zrealizować inwestycje drogowe w Gminie Śniadowo za kwotę 6,5 mln zł. Bez rządowego wsparcia nie byłoby możliwości wykonania tych inwestycji ze środków własnych.

Radość z przebudowanej drogi nie kryli także mieszkańcy miejscowości, przez którą przebiega droga powiatowa. Swoje podziękowania na ręce Ministra Andrzeja Adamczyka złożyli sołtysi: Pani Beata Strzeszewska – Sołtys m. Strzeszewo, Pan Jan Jemielity – Sołtys m. Stara Jastrząbka, Pan Jan Łada – Sołtys m. Brulin,  Pan Zdzisław Zaremba – radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Śniadowo, a także Pan Grzegorz Podgórski – Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo.

Gratulacje dla Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Śniadowo za realizowane inwestycje drogowe mające na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwo i komfort podróżowania złożyli obecni na otwarciu: Pan Dariusz Piontkowski – Wiceminister Edukacji i Nauki, Pan Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Komorowski – Senator RP, Pan Tomasz Madras – Wicewojewoda Podlaski oraz Pan Piotr Modzelewski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Poświęcenia drogi powiatowej dokonał Ks. Dariusz Wizner – Proboszcz Parafii w Szczepankowie, który pobłogosławił kierowcom oraz w krótkiej modlitwie do Św. Krzysztofa poprosił o szczęśliwe i bezpieczne podróżowanie dla mieszkańców i wszystkich  korzystających z przebudowanej drogi powiatowej.

  • Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie Wizyta Ministra Adamczyka w Śniadowie