Zakaz poboru wody z hydrantów

2016-04-14 16:21
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, iż obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów p.poż. przez osoby nieupoważnione.

Woda z hydrantów p.poż. może być pobierana tylko przez jednostki straży pożarnych w przypadku wystąpienia pożaru, bądź też przez pracowników Zakładu, gdy zaistnieje konieczność dokonania płukania sieci wodociągowej.
Osoby nieupoważnione, które samowolnie i bezumownie będą pobierały wodę z hydrantów p.poż. podlegają karze finansowej.
Wszelkie przypadki nielegalnego poboru wody proszę zgłaszać pod nr tel. 86-217-61-46 w. 40 lub e-mail: zgk@sniadowo.pl