Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie

2023-08-18 09:27
Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie

W czwartek 17 sierpnia br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 677.

W konsultacjach udział wzięli:

 1. Remigiusz Czygier – przedstawiciel inwestora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 2. Rafał Luma – projektant firmy SBKiM Wojciech Grzybowski,
 3. Andrzej Chomicki – Kierownik Projektu z ramienia wykonawcy firmy UNIBEP,
 4. Wiesław Jemielity - Sekretarz Gminy

oraz kilkunastu mieszkańców Gminy Śniadowo.

Zgodnie z umową podpisaną przez województwo podlaskie z wykonawcą inwestycji – konsorcjum firm UNIBEP oraz PBK Sp. z o.o. w Łomży przebudowa drogi woj. nr 677 zostanie zrealizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Wykonany wcześniej projekt techniczny jest w chwili obecnej aktualizowany przez firmę projektową SBKiM Wojciech Grzybowski na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Przygotowywana inwestycja obejmuje:

 • budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej oraz dróg bocznych,
 • budowę docelowych pasów ruchu,
 • budowę dróg pieszo-rowerowych oraz pieszych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych,
 • przebudowę obiektów inżynierskich,
 • podział i przejęcie części nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego.

Inwestycja będzie realizowana na 2-ch odcinkach:

 • I odcinek o dł. 585 mb zlokalizowany od końca obwodnicy Konarzyc do nowego ronda w kierunku drogi Via Baltica,
 • II odcinek o dł. 3.805 mb od przepustu za m. Śniadowo do końca m. Ratowo-Piotrowo.

Przebudowywana droga będzie miała szer. 7 m, z obustronnymi poboczami o szer. 1,25 m i wykonana będzie w kl. G.

Projektant mgr inż. Rafał Luma szczegółowo przedstawił koncepcję przebiegu drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na całym projektowanym odcinku drogi.

Uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy gminy czynnie uczestniczyli w dyskusji na temat zaprezentowanych rozwiązań technicznych i zgłosili szereg uwag do projektowanej przebudowy.

Najważniejsze wnioski zgłoszone przez mieszkańców:

 • zaprojektowanie dodatkowych przejść dla pieszych w m. Śniadowo i m. Ratowo-Piotrowo,
 • zaprojektowanie dodatkowych zjazdów na posesję w m. Śniadowo i m. Ratowo-Piotrowo,

Wnioski zgłoszone przez mieszkańców zostały spisane przez projektanta i wykonawcę i po opracowaniu zostaną przedłożone do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu ich akceptacji.

Gmina Śniadowo popierając zgłoszone wnioski wystąpi z oficjalnym pismem do inwestora o ich uwzględnienie na etapie projektowania.

 • Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie Konsultacje społeczne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 w Śniadowie