Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo

2023-08-29 08:27
” W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”
Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo

      Celem przedsięwzięcia był zakup profesjonalnej kosiarki z pługiem, która zapewniła w pełni poprawę dbania przez mieszkańców o tereny rekreacyjne znajdujące się w miejscowości Szczepankowo. Mieszkańcy są w pełni zadowoleni, że mogą w pełni profesjonalnie zadbać o tereny rekreacyjne. W związku z czym dzięki zakupionej kosiarce społeczność wsi licząca 401 osób wykorzystuje nowoczesne technologie i dąży do poprawy jakości i poprawy życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność wsi Szczepankowo  współpracuje wymieniając się pracami koszenia terenów rekreacyjnych na których znajdują się min. plac zabaw, staw, biblioteka gminna, altany służące do spotkań mieszkańcom wsi oraz mogą wspólnie decydować o swoim rozwoju. Zakup profesjonalnej kosiarki jest połączeniem nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko. Tereny rekreacyjne w miejscowości Szczepankowo, które są lepiej i sprawniej zagospodarowane przez mieszkańców miejscowości Szczepankowo.

    Realizacja przedsięwzięcia w dużej mierze poprawiła warunki życia mieszkańców wsi Szczepankowo ponieważ  zakup kosiarki usprawnił prace społeczności wiejskiej przy zagospodarowaniu terenów zielonych. 

    Realizacja projektu pn. „Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo” jest w pełni zasadny i niezbędny dla społeczności lokalnej, która chce dbać o tereny zielone w swojej miejscowości, jednak ze względu na  brak odpowiedniego sprzętu nie mogli w pełni zagospodarować tych terenów. Efektem zrealizowanego zadania są zagospodarowane tereny zielone oraz zwiększona motywacja i zachęta mieszkańców wsi Szczepankowo do wspólnego i zintegrowanego

  • Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Szczepankowo