Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej

2023-10-19 13:16
Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej

 W dniu 19 października 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyło się spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej mieszkańców oraz podmiotów w miejscowości Śniadowo i Stare Ratowo.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wójta Gminy – Rafała Pstrągowskiego i wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

Wójt – Rafał Pstrągowski rozpoczynając spotkanie przedstawił genezę ubiegania się gminy o wybudowanie sieci gazowniczej już w roku 2019. Starania i determinacja gminy przyczyniła się do wybudowania Stacji Regazyfikacyjnej w Śniadowie i sieci gazowniczej w m. Śniadowo i Stare Ratowo.

Polska Spółka Gazownictwa zrealizowała inwestycję układając sieć gazową na terenie 2-ch miejscowości zgodnie z lokalizacją ustaloną na podstawie deklaracji mieszkańców zgłaszających chęć przyłączenia do sieci oraz podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych.

Proces przyłączenia do sieci gazowej według spółki przedstawia się następująco:

Etapy procesu przyłączenia (po stronie PSG):

 1. Przyjmowanie i rozpatrywania wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 2. Określanie i wydawanie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 3. Zawieranie umów o przyłączenie do sieci gazowej

Etapy procesu przyłączenia (po stronie klienta):

 1. Przygotowanie się do uruchomienia dostawy paliwa gazowego.
 2. Podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

W chwili obecnej mieszkańcy oraz zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o przyłączenie do sieci gazowej. Wnioski można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na niżej wskazane adresy:

 1. Gazownia w Łomży, ul. Przemysłowa 4, 18-400 Łomża,
 2. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok,
 3. Internetowo poprzez portal przyłączeniowy.

Po złożeniu wniosków przez Klientów Polska Spółka Gazownictwa przystąpi do zaprojektowania i wybudowania sieci gazowej wraz z przyłączeniami i indywidualnymi punktami gazowymi dla każdego Klienta z osobna. Przyłącze budowane jest przez spółkę do punktu gazowego w linii granicy działki.

Koszt budowy sieci gazowej jest ponoszony przez spółkę.

 Po stronie Klienta jest:

 1. Uiszczenie opłaty przyłączeniowej w wysokości 3.521,12 zł. (cena zależy od dnia zawarcia umowy),
 2. Wykonanie projektu oraz wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej,
 3. Zakup urządzeń gazowych które docelowo będą podłączone do instalacji gazowej.

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy Gminy Śniadowo z zainteresowaniem przyjęli możliwość przyłączenia do sieci gazowej i skierowali do przedstawicieli spółki szereg nurtujących pytań związanych z techniczną stroną przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyły także firmy z branży instalacyjnej, które zaoferowały mieszkańcom możliwość wykonania projektu wraz z wybudowaniem wewnętrznej instalacji gazowej, a także dostarczenia odpowiednich urządzeń gazowych.

 

 • Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Spotkanie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej