Rozświetlamy Gminę Śniadowo

2023-12-12 13:16
Rozświetlamy Gminę Śniadowo

W ramach ostatniej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” poświęconej modernizacji infrastruktury oświetleniowej – „Rozświetlamy Polskę”, Gmina Śniadowo otrzymała 1.211.440 zł na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Śniadowo”.

Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc.

W dziewiątej edycji programu każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Złożony przez Gminę Śniadowo projekt otrzymał pozytywną rekomendację Komisji ds. Wsparcia Programu, na podstawie której Prezes Rady Ministrów przyznał dofinansowanie.

Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Śniadowo” będzie polegać na wymianie 797 szt. opraw sodowych na oprawy ze źródłem w technologii LED z zaprogramowanym automatycznym harmonogramem redukcji mocy oraz modernizacji punktów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego. Zastosowanie takiego systemu sterowania oprawami pozwoli ograniczyć zużycie energii o dodatkowe 15-20 %.

Samorządom przyznano w sumie prawie 1 mld zł na 1214 inwestycji – wylicza Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem Programu Inwestycji Strategicznych.

Otrzymane środki pozwolą Gminie Śniadowo na wymianę starych opraw sodowych na oświetlenie typu LED charakteryzujące się niższym zużyciem energii w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. Lampy LED mają również dużo dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła. To z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie i konserwację oświetlenia.

Nowoczesne oprawy, które będą montowane na ternie Gminy Śniadowo, oferują możliwość dostosowania natężenia światła, co pozwala na lepszą widoczność oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnego sterowania to także polepszenie jakości i możliwość wydłużenia czasu oświetlenia na terenie Gminy Śniadowo.

Otrzymana w ostatnich dniach Promesa Wstępna z Banku Gospodarstwa Krajowego zobowiązuje Gminę Śniadowo do ogłoszenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia otrzymania promesy.

Polski Ład.pngBank_Gospodarstwa_Krajowego.svg.png