Podsumowanie demograficzne roku 2023

2024-01-04 08:40
Podsumowanie demograficzne roku 2023

Początek roku to czas na pierwsze podsumowania statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej na terenie gminy Śniadowo.

Utrzymuje się spadek urodzin na terenie naszej gminy. W 2023 roku urodziło się 36 nowych mieszkańców, tj. mniej o 9 osób w stosunku do 2022 roku.

Liczba urodzeń na terenie gminy w ostatnich latach przedstawia się następująco:

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022   Rok 2023

 

      62

     52

      42

      62

     45                36

 

W 2023 roku w Gminie Śniadowo nastąpił kolejny rok z rzędu spadek ilości zgonów. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 52 zgony tj. o 14 zgonów mniej niż w 2022 roku.

Liczba zgonów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022     Rok 2023

 

     68

      77

      78

    106

      66                 52

 

Mimo spadku ilości zgonów w 2023 r. zanotowaliśmy w Gminie Śniadowo po raz kolejny ujemny przyrost demograficzny, który wyniósł - 16.

Kolejny rok utrzymuje się tendencja spadkowa w zakresie ilości osób zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo. W roku ubiegłym liczba mieszkańców zamieszkałych na naszym terenie wyniosła 5.275. Liczba mieszkańców  w stosunku do 2022 roku zmniejszyła się o 50 osób.

Liczba osób zamieszkałych przedstawia się następująco:

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022    Rok 2023

 

    5.474

    5.451

    5.400

    5.336

     5.325          5.275

 

W 2023 roku zanotowaliśmy wzrost ilości zawartych małżeństw na naszym terenie. Ogółem zawarto 52 śluby, tj. o 9 więcej niż w poprzednim roku.

Spośród ogólnej ilości odnotowaliśmy 7 ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śniadowie, tj. o 4 więcej niż w roku 2022. Spośród ogólnej liczby ślubów, 1 odbył się w Sali Ślubów USC, natomiast 6 ślubów zostało udzielonych przez Kierownika USC w plenerze.

Ilość ślubów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022   Rok 2023

 

       66

      53

       42

      52

      43               52