Oferty pracy na dzień 2.02.2024 r.

2024-02-02 09:37
Oferty pracy na dzień 2.02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 02.02.2024r.

Wykształcenie podstawowe, zawodowe:


36- Piekarz/ Wyrób i wypiek pieczywa./ wyk. zawodowe, doświadczenie zawodowe, umiejętność: wyrób i wypiek pieczywa; * pracodawca oferuje możliwość zakwaterowania; 2os.
32- Sprzątaczka/ Sprzątanie terenu hurtowni farmaceutycznej./ wyk. podstawowe; 1 os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
24- Pracownik ds. animacyjno- dekoracyjnych/ Prace manualne, wykonywanie ozdób, rękodzieło./ wyk. podstawowe; 1os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
23- Pracownik biurowy- marketingowy/ Prace biurowe, pisanie ofert reklamowych, obsługa komputera, niszczenie dokumentów./ wyk. podstawowe (istnieje możliwość przyuczenia); 1os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
22 – Pomocnik piekarz/- wyk. zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, istnieje możliwość przyuczenia/; 1os
21- Pracownik ogólnobudowlany/ Wykonywanie prac ogólnobudowlanych, zbrojeń, prac wykończeniowych, układanie płytek itp./ wyk. podstawowe, doświadczenie zawodowe; 2os.
20- Pracownik ds. utrzymania ruchu przetwórstwa mięsnego/ Próżniowe pakowanie produktu. Załadunek. Wypełnianie dokumentacji./ wyk. zawodowe, doświadczenie zawodowe, zdolności manualne; 1os.
19- Pracownik szwalni/ Obsługa maszyn szwalniczych./ wyk. zawodowe; 1os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
17 - Magazynier /obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, praca na magazynie/wykształcenie podstawowe, dyspozycyjność, kultura osobista, chęci do pracy;1os.
16 - Sprzedawca /obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, praca na magazynie/wykształcenie podstawowe, dyspozycyjność, kultura osobista, chęci do pracy;1os.
15- Magazynier/ Przyjmowanie towaru, rozkładanie zgodnie z lokalizacją/ zasadnicze zawodowe ,mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/; 1os
10- Dekarz /Wykonywanie prac dekarskich. Praca na wysokości./ zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe; 1os.
9- Pomocnik dekarza / Pomocnik dekarza. Praca na wysokości./ zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B; 1os.
2- Operator koparki- kierowca samochodu ciężarowego/ Operator koparki; kierowca samochodu ciężarowego (kat. C)./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. C, uprawnienie: operator koparki, mile widziane uprawnienia na przewóz rzeczy, doświadczenie- mile widziane; 1os.

Wykształcenie średnie:


31- Kierownik Kancelarii/ Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów otrzymywanych, wysyłanych, oraz wytwarzanych na potrzeby WCR; terminowe wysyłanie korespondencji; terminowe wydawanie korespondencji; obsługa elektronicznej skrzynki podawczej (odbieranie korespondencji mailowej, wysyłanie korespondencji elektronicznej); kompletowanie dokumentów zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt; przygotowanie akt do archiwizacji; pełnienie funkcji nieetatowego Inspektora Bezpieczeństwa; Teleinformatycznego; zastępowanie kierownika kancelarii tajnej podczas jego nieobecności./ WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie (wymagane 5 lat pracy ogółem) lub wyższe (3 lata pracy ogółem); obywatelstwo polskie; dobra znajomość pakietu MS Office; prawo jady kategorii B; umiejętności organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, komunikatywność;
umiejętność radzenia sobie ze stresem. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku pracy w instytucji wojskowej lub jednostce sektora finansów publicznych; umiejętność obsługi systemu informatycznego SI ARCUS; poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub zgoda na przeprowadzenie postępowania; szkolenie specjalistyczne dla kierowników kancelarii tajnych; szkolenie specjalistyczne dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego; znajomość ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. 2023 r., poz. 756); znajomość Zarządzenia Nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 226 ze zm.); znajomość Decyzji Nr 7/MON z dnia 20.01.2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012r.,poz.8); 1os.
30- Sprzedawca internetowy/ Internetowa sprzedaż towarów/średnie zawodowe, obsługa komputera, doświadczenie w sprzedaży internetowej, znajomość obsługi programu WAPRO Mag/;1os
29- Kasjer-sprzedawca /Sprzedaż produktów sanitarno-metalowych/średnie zawodowe, obsługa komputera, mile widziane doświadczenie, znajomość programu WAPRO Mag/; 1os
12- Pielęgniarka/ Funkcje pielęgnacyjne wobec rodziny i jej członków w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Praca w gabinecie zabiegowym./ wykształcenie wyższe kierunkowe II stopnia lub wykształcenie średnie kierunkowe/wyższe kierunkowe I stopnia + kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarki; mile widziane: kurs szczepień, kurs EKG oraz prawo jazdy kat. B; 1os.
442- Pracownik biurowy/ Prace biurowe. Komunikacja z kontrahentami./ wykształcenie min. średnie, znajomość obsługi komputera, komunikatywność, znajomość języka niemieckiego i/lub francuskiego (poziom A2- niższy średnio zaawansowany)- mile widziane, doświadczenie zawodowe- mile widziane; 1os.
441- Spedytor/ Spedytor: Planowanie transportu. Komunikacja z kontrahentami./ wykształcenie min. średnie (kierunki: logistyka/transport- mile widziane), komunikatywność, znajomość języka niemieckiego i/lub francuskiego (poziom A2- niższy średnio zaawansowany), doświadczenie zawodowe- mile widziane; 1os.


Wykształcenie policealne/pomaturalne/wyższe:


38- Terapeuta zajęciowy/ Praca w charakterze terapeuty zajęciowego w DPS z osobami w podeszłym wieku./ policealne, medyczne, kierunek: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe, kierunek: instruktor terapii zajęciowej; 1os.
37- Asystentka/Sekretarka/ Kompleksowa obsługa sekretariatu oraz koordynacja prawidłowego przepływu informacji. Obsługa dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy. Bieżący kontakt z innymi działami firmy. Przyjmowanie i obsługa gości oraz spotkań biznesowych. Pomoc w organizacji wydarzeń firmowych./ wykształcenie wyższe, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie, komunikatywność i wysoka kultura osobista, znajomość obsługi komputera i programów biurowych, dodatkowe wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem, mile widziana znajomość języka angielskiego; 1os.
35- Kierownik działu farmacji/ Prowadzenie działu farmacji./ wykształcenie wyższe farmaceutyczne, 1 rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym; 1os.
33- Psycholog/ Psycholog dziecięcy./ wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek: psychologia lub psychologia kliniczna; rok doświadczenia zawodowego (praca z dziećmi), uprawnienia/ umiejętności: trening behawioralny; 1os.
27- Młodszy bibliotekarz/ Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. Opracowywanie zbiorów. Udzielanie informacji. Dbałość o stan powierzonego mienia. Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, facebook). Współpraca z lokalnymi instytucjami./ Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe- minimum licencjat (kierunek: bibliotekarskie/pedagogiczne). Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku. Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych. Prawo jazdy kat. B. Wymagania dodatkowe: Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych. Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania. Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej. Łatwość nawiązywania kontaktów. Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki. Kreatywność, innowacyjność oraz motywacja do pracy. Wysoka kultura osobista, komunikatywność. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji; 1os.
*Pełna informacja o naborze znajduje się na stronie:
https://biblioteka.gminapiatnica.pl/aktualnosci/ogloszenie-naboru-na-wolne-stanowisko-pracy-mlodszy-bibliotekarz/
26- Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji /Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza kontrole żywności pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz przeznaczonych na eksport w celu certyfikowania przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii, pozostałych państw trzecich i UE. Sporządza dokumentację, prowadzi ewidencje wysyłek do Wielkiej Brytanii, pozostałych państw trzecich i UE. Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych. Kontroluje klasyfikację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowanie ich i usuwanie z zakładów oraz prowadzoną dokumentację. Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Prowadzi postępowanie administracyjno- egzekucyjne. Przygotowuje projekty decyzji w celu przedłożenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia. Sporządza sprawozdawczość z zakresu wykonywanych zadań./ WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie: wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego, umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL),prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się
przed 1 sierpnia 1972 r. WYMAGANIA DODATKOWE: doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii, przeszkolenie specjalizacja z dziedziny Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie; 2os.
* szczegółowe informacje o naborach nr 132763 oraz 132764 -znajdują się na stronie: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie /
14- Lekarz medycyny/ Udzielanie świadczeń zdrowotnych./ wykształcenie wyższe- medyczne; specjalizacja z medycyny rodzinnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych; prawo do wykonywania zawodu; 4 os.
13- Lekarz ginekolog/ Udzielanie świadczeń zdrowotnych./ wykształcenie wyższe- medyczne, specjalizacja z ginekologii; prawo do wykonywania zawodu; 1 os.
11- Elektromonter aparatury, automatyki i układów pomiarowych kotłów- operator turbozespołu/ Wykonywanie prac elektromonterskich./wykształcenie wyższe (kierunek: elektryk, automatyk), uprawnienia SEP powyżej 1 kV (dla absolwentów uprawnienia SEP do 1 kV); 1os.

Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl
Osoby zainteresowane ofertami prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pok. 106 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.