Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie

2024-02-19 12:35
Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie

W niedzielę 18 lutego 2024 r. obchodziliśmy kolejny jubileusz Złotych Godów w Śniadowie. 50. rocznicę ślubu świętowały pary, które zawarły związek małżeński w 1973 roku.

Pierwszą częścią uroczystości była Msza Święta w intencji Jubilatów sprawowana przez ks. Tomasza Wilgę – Proboszcza Parafii pw. WNMP w Śniadowie. Ks. Proboszcz w homilii zwrócił się do Jubilatów z gratulacjami z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego. Podkreślił, że jest dumny z Jubilatów za ich świadectwo wiary i miłości, jakie okazali swoim życiem we wspólnym związku.

Podczas uroczystej mszy świętej przyrzeczenia małżeńskie odnowiło 8 par.

Po oficjalnej części religijnej odbyła się druga część uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, podczas której Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski gorąco przywitał dostojnych jubilatów:

  1. Jana i Krystynę Grzeszczuk z m. Osobne,
  2. Czesława i Zofię Jastrzębskich z m. Koziki,
  3. Kazimierza i Helenę Modzelewskich z m. Stare Konopki,
  4. Jana i Krystynę Olszewskich z m. Stare Ratowo,
  5. Edwarda i Teresę Ostrowskich z m. Śniadowo,
  6. Jerzego i Jadwigę Szabłowskich z m. Szabły Młode,
  7. Kazimierza i Barbarę Tyszka z m. Brulin,
  8. Romana i Zofię Marię Zaremba z m. Śniadowo.

Podczas swojego wystąpienia Wójt – Rafał Pstrągowski gorąco pogratulował Jubilatom z okazji 50-rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Wójt podkreślił, że w dzisiejszych czasach bardzo często deprecjonowane są wartości  rodzinne. Państwo Jubilaci swoją wiarą i miłością pokazali nam wszystkim, jak ważna jest w naszym życiu rodzina. To Państwo są przykładem dla nas wszystkich, jak postępować i trwać w związku przez tak długie lata. Jubilatom życzył dobrego zdrowia, długich lat życia i realizacji wszystkich zamierzeń życiowych.

Do życzeń i gratulacji przyłączył się także uczestniczący w uroczystości Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, który stwierdził, że ze wszystkimi parami obchodzącymi jubileusz Złotych Godów zna się osobiście. Z wieloma osobami współpracował na rzecz samorządu gminnego. Wyraził radość, że mógł wspólnie z Jubilatami obchodzić tak szczególną dla nich uroczystość. Życzył wszystkim parom dużo zdrowia, pomyślności i długich lat wspólnego życia.

Podczas uroczystości dostojni Jubilaci zostali udekorowani przez Rafała Pstrągowskiego – Wójta Gminy Śniadowo medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jubilaci oprócz odznaczeń państwowych otrzymali listy gratulacyjne oraz drobne prezenty od Wójta Gminy Śniadowo i Starosty Łomżyńskiego oraz bukiety pięknych kwiatów od Przewodniczącego Rady Gminy – Grzegorza Podgórskiego.

Nad przygotowaniem i organizacją jubileuszu Złotych Godów czuwała Pani Ewa Szabłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śniadowie.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie. Podniosłą atmosferę oraz wzruszający repertuar muzyczny zapewnił zespół wokalny na czele z Panią Dyrektor - Gabrielą Piszczatowską oraz występ Orkiestry Dętej pod przywództwem Pana Adama Sagało.

Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i okolicznościowym tortem dla wszystkich uczestników.

  • Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie Jubileusz Złotych Godów w Śniadowie