Obchody Święta Pułkowego

2024-04-28 22:41
Obchody Święta Pułkowego

Tegoroczne obchody Święta Pułkowego organizowane przez Gminę Śniadowo odbyły się  w dniu 28 kwietnia 2024 roku. Piękna słoneczna pogoda przywitała na Rynku w Śniadowie żołnierzy Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji z Łomży, młodzież Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Łomży, przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie podczas Pikniku Militarnego, który towarzyszył obchodom Święta Pułkowego.

Uroczystości upamiętniające żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych poprzedziła uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Tomasza Wilgę - proboszcza Parafii WNMP w Śniadowie w asyście kompanii reprezentacyjnej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Ks. Tomasz Wilga w homilii nawiązał do żołnierzy 3-go Pułku Strzelców Konnych, którzy podczas kampanii wrześniowej 1939 roku uczestniczyli w walkach na terenie Gminy Śniadowie i polegli w walce w miejscowości Truszki. Zwracając się do zgromadzonych Ksiądz Proboszcz podkreślił znaczenie miłości patriotycznej. W tamtych czasach żołnierze Pułku 3-go Strzelców Konnych na ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie.

Kolejna część uroczystości Święta Pułkowego odbyła się na cmentarzu parafialnym, gdzie barwny korowód, w asyście pocztów sztandarowych 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Szkoły Podstawowej w Śniadowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie, zgromadzonych gości oraz młodzieży szkolnej poprowadziła: kompania reprezentacyjna Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, orkiestra dęta i grupa chorągwiarska Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie.

Gospodarz uroczystości, Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski serdecznie przywitał gości, w szczególności: Marka Komorowskiego – Senatora RP, Lecha Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego, ppłk Wojciecha Łączyńskiego – Dowódcę Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, radnych Gminy Śniadowo z Przewodniczącym – Grzegorzem Podgórskim na czele, społeczność Szkoły Podstawowej z Panią Dyrektor Agnieszką Walczuk oraz przedstawicieli Szwadronu Toporzysko.

Wójt – Rafał Pstrągowski, podkreślił że Święto Pułkowe to doskonały moment i czas, aby wyrazić naszą miłość do Ojczyzny nie tylko słowem, ale także czynem. Bo miłość do Ojczyzny budujemy na co dzień w swoich rodzinach, w swojej społeczności lokalnej, ale także m.in. pamiętając o tych obrońcach Ojczyzny z 1939 roku, którzy oddali najwyższą ofiarę, oddali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Podziękował Dowódcy Batalionu Dowodzenia za kultywowanie pamięci i tradycji Pułku 3-go Strzelców Konnych oraz za czynny współudział w organizacji tej uroczystości.

Zwracając się zgromadzonych gości Senator – Marek Komorowski podziękował Panu Wójtowi za zaproszenie na to szczególne wydarzenie w Gminie Śniadowo. Pogratulował 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz dyrekcji i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej w Śniadowie za kultywowanie pamięci o 3 Pułku Strzelców Konnych. W swoim wystąpieniu Senator podkreślił heroizm żołnierzy, którzy oddali życie za Ojczyznę w kampanii wrześniowej.

Starosta – Lech Szabłowski nawiązał do tradycji Pułku 3-go Strzelców Konnych. Stwierdził, że był to pułk, który nie poddał się, którego żołnierze zostali rozbici, ale ci żołnierze potrafili zabezpieczyć sztandar tego pułku, który został odnaleziony w roku 1980. Kontynuując wypowiedź Starosta powiedział – „wszyscy mamy nadzieję, że nie spotka Polskę to, co spotkało naszych przodków w roku 1939, aby nas to nie spotkało, musimy poświęcić każdy moment, każdą chwilę naszego życia na budowanie silnej wspólnoty, tym samym silnej Polski.

Główną częścią uroczystości na cmentarzu parafialnym był apel pamięci, który poprowadził kpt. Paweł Węgrzyn z Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Apel poległych zakończony został salwą honorową kompanii reprezentacyjnej.

Przed mogiłą poległych żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych wiązanki kwiatów złożyli: Senator – Marek Komorowski, Starosta – Lech Szabłowski wraz z radnym powiatu łomżyńskiego Jarosławem Kuleszą, Wójt – Rafał Pstrągowski z Grzegorzem Podgórskim – Przewodniczącym Rady i Zdzisławem Zarembą  Wiceprzewodniczącym Rady, ppłk – Wojciech Łączyński wraz z oficerami 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Pani Agnieszka Walczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śniadowie wraz z uczniami.

Tegorocznym obchodom Święta Pułkowego towarzyszył Piknik Militarny podczas którego, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana zaprezentowała sprzęt wojskowy w postaci wozów opancerzonych typu Rosomak, samochodów dowodzenia z nowoczesnym systemem łączności, broń precyzyjną i snajperską. Pokaz sprzętu spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Śniadowo.

Podczas pikniku Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży prezentowało ofertę pracy w Wojsku Polskim. Swoje umiejętności zaprezentowali także uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Podczas pikniku stoisko promocyjne wystawił również Związek Strzelecki „Strzelec”, zaś sprzęt do akcji ratowniczych prezentowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie.

Część artystyczną uroczystości przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, na czele z Panią Dyrektor – Gabrielą Piszczatowską. Zgromadzonym gościom swoje umiejętności zaprezentowała Grupa Chorągwiarska „Strażnicy Herbów”, Gminna Orkiestra Dęta oraz zespół wokalny GOK, w którego wykonaniu mogliśmy wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych.

  • Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego Obchody Święta Pułkowego