Wykaz wolnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w gminie Śniadowo

2024-05-17 08:18

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2024 r. poz. 609) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344 ze zm.), wykonania Uchwały  Nr XXXIII.213.2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy nią 3 lata  lub ca czas nieoznaczony, Wójt Gminy Śniadowo podaje wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego pod wynajem w miejscowości Uśnik-Dwór w gminie Śniadowo.

 

Miejscowość

Działka 

Powierzchnia

Czynsz

 Uśnik-Dwór 18

 Nr 234

 94,04 m2

 8 zł netto + 23% = 9,84 zł za 1m2