Zmiana harmonogramu wyboru sołtysów i rad sołeckich

2024-06-04 14:30
Zmiana harmonogramu wyboru sołtysów i rad sołeckich

ZARZĄDZENIE_zmiana-1.jpg

ZARZĄDZENIE_zmiana-2.jpg