Zajęcia i instruktorzy

2016-04-19 08:36
Zajęcia i instruktorzy

INSTRUKTORZY PROWADZĄCY ZAJĘCIA W GOK Śniadowo:

mgr Gabriela PISZCZATOWSKA - dyrektor GOK:

  • aerobik (wtorki, czwartki, godz. 18.30)
  • gitarowe kółko zainteresowań (piątki, godz. 14.30)
  •  dziecięcy zespół wokalno- instrumentalny (piątki, godz. 15.00)

 

Anna TRUSZKOWSKA - instruktor:

  • "KLUB NIECO STARSZYCH" (środy, godz. 17.00)
  • zajęcia plastyczne (piątek, godz. 15.00)
  • dekoracje

 

mgr Adam Golba - instruktor :

  • jest opiekunem HARCERZY, których zbiórki odbywają się w piątki o godz. 16.00
  • jest odpowiedzialny za działania i imprezy GOK związane z wydarzeniami historycznymi i patriotychnymi

 

ZAPRASZAMY do GOK w Śniadowie!