Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

2016-04-21 13:55
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

            Młodzi ludzie bardzo często chcą zarobić „parę groszy” podczas wakacji.

Tradycyjnie jednym z najpopularniejszych sposobów na wakacyjną pracę jest zatrudnienie się w charakterze wychowawcy na koloniach, półkoloniach, obozach wypoczynkowych dla dzieci i  młodzieży.

Również osoby dorosłe, wykonujące na co dzień inny zawód, chcą poświęcić część swojego wolnego czasu na wyjazd z grupą dzieci na wypoczynek letni lub zimowy.

Aby spełnić wymogi polskiego prawa wszystkie zatrudniane w placówkach wypoczynku osoby muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jednym ze sposobów nabycia uprawnień do tego rodzaju pracy jest ukończenie stosownego kursu.

KD - KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI
I
MŁODZIEŻY

36 – godzinny kurs dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze wychowawcy na obozach, koloniach, półkoloniach itp.

Prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN dot. organizacji wypoczynku oraz na podstawie zgody wydanej przez Kuratora Oświaty.

            Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim (ewentualnie uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą zostać zatrudnieni w charakterze wychowawców dopiero po ukończeniu szkoły).

 

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego, ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża, e-mail: roklomza@4lomza.pl, 86 2190111

 

Terminy w których odbędą się zajęcia:

14.05.2016r-15.05.2016r od godz. 08.15 do godz.17.15

21.05.2016r – 22.05.2016r od godz. 08.15 do godz.17.15

razem 36 godzin

Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży ;pl. Kościuszki 2

Limit miejsc: 30 osób

Cena:

 • zgłoszenia indywidualne 150zł brutto/osoba
 • opłata za szkolenie pokryta ze środków publicznych (zwolnione z VAT) 120zł brutto/osoba

Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik wpłaci w/w kwotę na konto organizatora.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału     w kursie. Termin dokonania wpłaty 09.05.2016r . Po uiszczeniu opłaty uczestnik   z dowodem wpłaty powinien zgłosić się w dniu przyjazdu na miejsce szkolenia.

 1. Konto nr: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Odbiorca: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży; ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża

Tytułem: Opłata za udział w kursie dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży .

 

Program kursu:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 • Ruch i rekreacja.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 • Zajęcia praktyczno-techniczne.
 • Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest :

 • 100 % frekwencja na zajęciach,
 • aktywne uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach praktycznych,
 • zaliczenie testu sprawdzającego.

Kurs zakończony jest egzaminem testowym. Po jego ukończeniu każdy
z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie, posiadające swój indywidualny numer (wg wzoru Ministerstwa Edukacji), a dane uczestników kursu są ewidencjonowane i archiwizowane.

 

Podsumujmy jeszcze, dlaczego WARTO zdobyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego?

 • praca dla wychowawców dostępna jest zawsze – bo dzieci zawsze będą wyjeżdżać na kolonie i obozy,
 • uprawnienia, które zdobędziesz teraz ważne są dożywotnio – wystarczy, że raz zdasz testy,
 • pracując jako wychowawca kolonijny zyskujesz podwójnie – wyjeżdżasz za darmo na wczasy…. i dodatkowo otrzymujesz za to pieniądze,
 • po ukończeniu kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) możesz legalnie zarabiać na koloniach, obozach, zimowiskach, zielonych szkołach, itd.

 

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia