Program Rodzina 500+

2016-04-22 10:54
W dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Ustawa obowiązuje od 1 kwietnia br.
Program Rodzina 500+