Pierwsze wypłaty z Programu Rodzina 500+

2016-04-25 07:42
Urząd Gminy Śniadowo informuje, że w dniu 25 kwietnia br. rozpoczną się pierwsze wypłaty środków w ramach programu Rodzina 500+.
Pierwsze wypłaty z Programu Rodzina 500+

Na dzień 20 kwietnia na terenie gminy Śniadowo świadczenia zostały przyznane dla 208 dzieci w łącznej kwocie 103 750 zł.