BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

WŁADZE GMINY

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdział I - RZECZPOSPOLITA

Art. 4.

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Rozdział VII - SAMORZĄD TERYTORIALNY

Art. 163.
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Art. 169.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.(Art. 11).

Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). (Art. 11a)

Data powstania: piątek, 9 maj 2003 15:45
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2003 15:46
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 25550 razy