BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.03.2023 roku

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

  1. Czy Rada Gminy (Rada Miasta) podjęła uchwałę o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) projektu tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – tj. czy podjęto uchwałę, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503) – dalej „upzp”, jeśli tak to kiedy;
  2. Czy sporządzono projekt tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, o której mowa w art. 37a ust. 1 upzp, jeśli tak to kiedy;
  3. Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) wystąpił do organów, o których mowa w art. 37b ust. 2 upzp o zasięgnięcie opinii o projekcie tzw. uchwały krajobrazowej;
  4. Czy projekt tzw. uchwały krajobrazowej został wyłożony do publicznego wglądu, a jeśli nie to kiedy planuje się jego wyłożenie?
  5. Kiedy projekt tzw. uchwały krajobrazowej zostanie poddany pod głosowanie na Radzie Gminy (Radzie Miasta)?

Proszę o przesłanie ww. informacji pocztą elektroniczną na adres:                                      

Z poważaniem

                                             

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 mar 2023 15:08
Data opublikowania: środa, 29 mar 2023 15:13
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 766 razy


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.08.2022 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 sie 2022 11:57
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2022 12:00
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1170 razy