BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 22.05.2019r.

RGSR.6220.05.2019

  INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem Stare Konopki pole B gm. Śniadowo. W/w przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na działkach o nr 2/3, 2/4, 2/5, 2/6  oraz na części działki 55 obręb Stare Konopki, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie”.

   Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

    Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

    Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

  

Z up Wójta

mgr Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 11 cze 2019 12:16
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2019 12:19
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 724 razy