BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XVII SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO - 30.06.2020r.

Informuję, że 30 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie (mała sala gimnastyczna) odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy Śniadowo.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Raport o stanie gminy Śniadowo za 2019 rok.
      a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni;
      b) debata nad raportem o stanie gminy;
      c) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Śniadowo wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
      b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Śniadowo;
      c) zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
      d) trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Śniadowo, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania  działań.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy VIII kadencji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Grzegorz Podgórski

 

 W posiedzeniu mogą wziąć udział sołtysi i mieszkańcy gminy.

Ze względów bezpieczeństwa osoby biorące udział w sesji obowiązane są do zachowania dystansu społecznego
oraz do zakrywania ust i nosa.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Projekty uchwał:

Data powstania: piątek, 26 cze 2020 11:26
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2020 11:34
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 146 razy