BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

RGSR.6220.10.2020

Śniadowo, 17.07.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 hal magazynowych o powierzchni P = 21 600 m2 na działkach o numerze ew. 79/1 i 79/2 położonych w miejscowości Jakać Dworna gm. Śniadowo powiat łomżyński wraz z 2 zjazdami dla samochodów ciężarowych z drogi gminnej”.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Otrzymują:

  1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

-  strona internetowa: http ://sniadowo.pl/bip/

-  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

-  tablica ogłoszeń wsi Jakać Dworna

  1. A/a

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

 

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:12
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:14
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 906 razy