BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 17.03.2023r.

RGSR.6220.17.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

              Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm. ) w związku z       art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, że wydana została decyzja umarzająca postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzeniu działalności w zakresie gospodarowania o przetwarzanie odpadów opakowaniowych z metali w Zakładzie nr 12 w Śniadowie przy ul. Kolejowej 27a, realizowanego na działce o nr ew. 36/1 w obrębie miejscowości Stare Ratowo, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie".

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, pok. nr 13                              w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń wsi Stare Ratowo

  1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 mar 2023 14:57
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2023 14:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 cze 2023 09:03
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 333 razy