BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 11.05.2023r.

RGSR.6220.04.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

          Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

 „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz – Uśnik na odcinku o długości ok. 2700 m, gmina Śniadowo, powiat łomżyński woj. podlaskie”. 

      Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: piątek, 12 maj 2023 07:31
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2023 07:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lip 2023 09:13
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 260 razy