BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Dotyczy" „Uruchomieniu instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym części działek nr 26/3 i 26/2 położonych w miejscowości Sierzputy Marki, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

Śniadowo, dn. 22.05.2023r.

RGSR.6220.02.2023

 

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2023r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Uruchomieniu instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym części działek nr 26/3 i 26/2 położonych w miejscowości Sierzputy Marki, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: poniedziałek, 22 maj 2023 15:06
Data opublikowania: poniedziałek, 22 maj 2023 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 wrz 2023 08:35
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 319 razy