Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

2018-08-30 13:52
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży stwierdziła przydatność wody do spożycia z wodociągu Stare Ratowo.
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  • Stwierdzenie przydatności wody do spożycia